Privacyverklaring

Veenema Advies handelend onder de naam Veenema Zonwering respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Veenema Zonwering heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).
Het onderstaande beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Veenema Zonwering.

Veenema Zonwering, gevestigd aan Julianalaan 6, 3871 VJ Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Showroom:
Arkansasdreef 34
3565 AS Utrecht

Postadres:
Julianalaan 6
3871 VJ Hoevelaken

Mobiel: 06 27124921
E-mail:

F. Veenema is eigenaar van bovengenoemd bedrijf en als zodanig verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Veenema Zonwering. Hij is te bereiken via .

Delen met derden

Veenema Zonwering zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
  • Derden met wie Veenema Advies Zonwering separate overeenkomsten afsluit, ook om aan de privacy regels te voldoen.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Veenema Zonwering gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Veenema Zonwering, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Veenema Zonwering kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Veenema Zonwering en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Veenema Zonwering verstrekt.

Bij Veenema Zonwering kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Veenema Zonwering verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Veenema Zonwering je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische diensten of het afnemen van overeenkomstige producten zoals beschreven op deze website.
Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Veenema Zonwering. Het kan voorkomen dat dit in de vorm van een nieuwsbrief verschijnt. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.
Veenema Zonwering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veenema Zonwering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.
Veenema Zonwering maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.
Veenema Zonwering maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Veenema Zonwering maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Veenema Zonwering.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Veenema Zonwering heeft hier geen invloed op.
Veenema Zonwering heeft Google geen toestemming gegeven om via Veenema Zonwering verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar . Veenema Zonwering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Veenema Zonwering is gerechtigd de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

Mobiel: 06 27124921
E-mail:

Aldus opgemaakt in Hoevelaken, 30 mei 2018